Johanna Strand

Montering av Elfskrômt

EN MÄSTARE I NATUREN


Med sitt eleganta grafiska formspråk kliver Johanna Strand in på Button Town Arts i sommar. Strand har en gedigen bakgrund som både konstnär och formgivare. Hennes arbeten är noga genomförda med en finess som är utöver det vanliga. Hon har vid det här laget arbetat med flertalet platsspecifika gestaltningar runt om i Sverige och är ständigt aktuell med nya uppdrag. Hennes konstnärskap genomsyras av närheten till naturen och dess växtrike, som ofta inspirerar och ligger till grund för det hon arbetar med. 


Hon har en sällan skådad noggrannhet och vill leverera ett precist konstverk. Förarbetet spelar en stor roll och hon lever och andas sina arbeten innan hon är framme vid målet. Hennes känsla för stil och elegans - ofta kombinerat med funktion och intressant innehåll - gör att hennes konstverk ger mer till platsen än vad beställaren ens kunnat drömma om.


För Button Town Arts har hon tagit fram Elfskrômt - ett flytande skogsväsen och beskyddare av Knappstad. Elfskrômt har tagit avstamp i platsens rika natur- och växtliv och vill särskilt uppmärksamma de arter som är särskilda sårbara. 


Om Elfskrômt

Landskapet med dess tillhörande historiska spår, berättelser och minnen är en betydelsefull del av vårt kulturarv som är viktig att bevara. Längre tillbaka i tiden var man helt beroende av att kunna tolka naturen och vädrets skiftningar då det hade stor inverkan på det vardagliga arbetet och livet. Man trodde även ofta på det övernaturliga, att naturen kunde ta form av olika nyckfulla väsen. Man personifierade naturen genom att frambringa olika varelser som väldigt sällan visade sig. De blev budbärare för naturens olika nycker och det var upp till oss att tolka dessa signaler genom att leta efter de tecken och spår de lämnade efter sig.

 

Vattnet i dess olika skepnader i landskapet har i alla tider fascinerat oss vilket har gett upphov till en mängd mytomspunna historier. Här finns en rik skatt av berättelser, ett brett immateriellt kulturarv. Även jag är fascinerad av vattnet och därför har jag fördjupat mig i vattnens folklore, folktro, sägner, väsen och vardagsskrock med förankring kring platsen vid Knappstad och Klarälven. Det här har lett fram till att jag till denna gestaltning har valt att skapa en installation på älven.

 

Knappstadviken är känd för sitt rika fågelliv. I lövskogarna i området finns mindre hackspett, entita och grönsångare och i områdets vassområden häckar rördrom och brun kärrhök. Kring Knappstad finns även flera intressanta arter av insekter som mindre bred paljettdykare och citronfläckad kärrtrollsslända.

 

Till den konstnärliga installationen på älven har jag hämtat komponenter från bred paljettdykare, rördrom, lax och sjörå. Komponenterna bildar tillsammans ett vattenväsen som vakar och integrerar med landskapet. Installationen ska reflektera vår tidigare närhet, tilltro och respekt för naturen och dess väsen. Samtidigt med en förhoppning om att skapa ett intresse kring den känsliga närmiljön och de naturvärden som finns. /Johanna Strand