Andreas Poppelier

NATURPOESI MED KRAFT SOM LYSER


Andreas Poppelier flyttade till Värmland för ett par år sedan och lockades av lugnet och närheten till skog och natur.


Poppeliers arbeten lyckas verkligen fånga betraktaren. Det är omöjligt att gå obemärkt förbi. Hans verk är drömmiga och ofta meditativa - och upplevelsen av att konstnären själv är närvarande i stunden är påtaglig. 


Poppelier har en master från Malmö Art Academy, han har deltagit i flera utställningar och i olika konstnärliga projekt. 


Poppelier är en stark stjärna vars ljus bara ökar i intensitet - och som publiken kommer att se mer av. 

Naturen är genomgående framträdande i Poppeliers arbeten. Med en omsorg om platsen kan det ibland vara svårt att urskilja om konstverket är naturen, eller om naturen är konstverket. Poppeliers konstverk är stämningsfulla och som betraktare lyssnar man noga efter den historia som konstnären vill berätta.