Hilma Nordén

Rådjuret och skogen 

TEXTILA VÄSEN INBÄDDADE I SKOG

Ett skogsrå precis uppkommen ur vattnet, står vid strandkanten, omkramandes ett rådjur. 


Rådjuret och skogen beskriver den Nordén vi hittills lärt känna väl. Hennes oerhört skickligt utformade skogsdrypande gestalt kan vi både älska och känna obehag inför. Säkert är att den möter oss bländande vacker och ger betraktaren en ögonblicklig upplevelse av värme och närhet. 


Nordéns skogar är ständigt återkommande och genom både textil och måleri utforskar hon det magiska och hur skogen tar plats i vårt samhälle idag. 

Verket Rådjuret och skogen omsluter Knappstadviken på ett självständigt och fascinerande sätt. Så nära ett skogsrå kommer man sällan.


Nordén tog examen från Konstfack med inriktning textil konst 2021 och har redan erhållit flera stipendier, deltagit i flera konstnärliga projekt och har flera utställningar - och inte minst sammanhang - både bakom och inte minst framför sig.