Magnus Mellgren

Järnfågel (och hunden Lady)

SAMMANSATT MED KÄNSLA


Magnus Mellgren är en skulptör med känsla för att se det andra kanske inte ser till att börja med. Mellgrens känslosamma uttryck formas av hans händer med omtanke om omgivning och naturen. 


Ibland missförstådd, men en konstnär vars verk och personlighet växer i längden. Som person är han omtänksam och noga - vilket speglas i hans arbeten - och det som skulptureras fram lockar betraktaren att kika nära på hans verk.


Mellgren använder sig av olika typer av material som han sätter samman och många gånger är det svårt att ana var de olika materialen verkligen möter varandra och går över i något annat. 

Mellgren var tidigare performanceartist men har sedan många år sin huvudsakliga inriktning som skulptör. Den som tidigare tagit del av Mellgrens verk kan idag ana en ljusning i uttrycket - mot den tidigare mer närvarande svärtan. Naturen fascinerar honom, och hans verk, liksom han själv, ger avtryck och finns närvarande.