Anna Lidberg

Viloplats

EN LJUSETS MÄSTARE 


Med en subtil expressivitet sätter Lidberg fingret på något specifikt i varje unikt konstverk hon tar fram.


Hennes arbeten är många och olika – men har ändå för henne en tydlig karaktäristisk ton. Framför hennes konstverk känner betraktaren en stillhet – även om pulsen i verket ofta varierar mellan tilltro och dystopi.


Att som betraktare möta hennes arbeten känns viktigt och hennes förmåga att lyfta fram essensen i samhällsfrågor är ofta tydliga. Lidbergs Viloplats på Button Town Arts avger precis den stillhet och nyfikenhet som hon tidigare har vant oss vid. Hon är verkligen en mästare på ljuset och när man blir ståendes framför hennes arbeten är det svårt att gå därifrån. Att samtidigt fundera hur hon tekniskt uppnår den magi som hennes verk utstrålar i kombination med estetisk perfektion, gör att man fastnar i blicken. Lidbergs verk förmedlar en speciell upplevelse - och den känns verkligen.  


Lidberg arbetar i samspråk med naturen och med hennes olika tekniker lyfter hon utvalda delar av mystiken i skog och mark. Helst skulle man vilja vara i en skog fylld av hennes lysande stenar.