Jan-Olov Hilmersson

Vingfrön

POETISKT UTFORSKANDE KONSTSMIDE 


Jan-Olov Hilmerssons konstverk är väl genomarbetade och planerade och i hans arbeten kan man ana den omsorg som varje liten del av verket ges under produktionen. Hilmersson är genialisk i sitt skapande - från estetiken och symbolismen - till de praktiska detaljerna vid monteringen. Man kan inte låta bli att fascineras hur väl han kan avläsa en plats.


I Hilmerssons arbete lyser naturen rakt igenom och han inspireras av föremål och växter som han hittar på sina promenader.  Genom att använda både kamera och kopieringsmaskin processas materialet så att verket slutligen hittar sin identitet. Med sitt formspråk arbetar konstnären i ett närmast poetiskt utforskande av materialets liv i ytor och konturer.


Jan-Olov Hilmersson arbetar i järn, koppar och gjutjärn och utför beställningsarbeten till privatpersoner och på uppdrag för offentlig gestaltning.

Hilmersson har bland annat en magisterexamen från HDK Steneby. Under många år var sedan anställd som lärare vid HDK Stenebyskolan på avdelningen för Konstsmide och Metallhantverk.